Overzicht diensten aanhuurmakelaar RELO Wonen aan een huurder

Hieronder treft u een overzicht aan van de diensten die RELO Wonen als aanhuurmakelaar voor u verricht op basis van de bemiddelingsovereenkomst:

 • het inventariseren en schriftelijk vastleggen van uw woonwensen
 • het selecteren, aanbieden en evalueren van geschikte beschikbare woningen
 • het bezichtigen van de woning(en) die overeenkomen met uw woonwensen
 • het met u evalueren van de bezichtiging(en)
 • het screenen van de verhuurder door middel van ervaringen uit de praktijk van ons en van derden
 • het verzamelen van alle benodigde relevante documenten en informatie van u als (aspirant-)huurder
 • het overtuigen van de verhuurder van de degelijkheid en geschiktheid van u als huurder
 • het coördineren van de kennismaking tussen partijen
 • het voeren van de onderhandelingen over de huurovereenkomst. bijvoorbeeld over onderwerpen als: de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de opleverdatum, de gewenste aanpassingen aan de woning, het opleverniveau van de woning e.d.
 • het opstellen van een juridisch correcte huurovereenkomst
 • het doornemen met u van de huurovereenkomst en overige relevante zaken
 • het organiseren van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen
 • de coördinatie van een correcte betaling van alle gelden (huurpenningen/waarborgsom)
 • de organisatie van de sleuteloverdracht
 • het uitvoeren van een uitgebreid visueel en tekstueel inspectierapport bij de sleuteloverdracht (opleverinspectie, inclusief vastlegging van de meterstanden en het aantal ter beschikking gestelde sleutels) om discussies over het retourneren van de waarborgsom bij het einde van de huurovereenkomst te voorkomen
 • het fungeren als vraagbaak voor zaken die na de totstandkoming van de huurovereenkomst gedurende de huurtijd aan de orde komen